Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2019-07-20

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 401052
  • Do końca roku: 164 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


OPŁATY - POBYT I WYŻYWIENIE

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1457 z późn. zm.)Uchwała Nr XXXIII/350/17 Rady Miejskiej w Ożarowie mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

 

numer rachunku bankowego 52 1020 1042 0000 8602 0375 7812 z podaniem w tytule płatności: nazwiska i imienia dziecka, nazwy grupy, wyszczególnione kwoty za pobyt i wyżywienie oraz miesiąc, którego dotyczą wpłaty.

 

od 7:30 do 12:30 - realizacja podstawy programowej

 

Wysokość opłaty za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego ustala się odpłatność rodziców w wysokości

1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Stawka żywieniowa dzienna za trzy posiłki wynosi 7,00 zł

 

Opłata pobierana jest z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 

Opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu wpłacamy na konto:

52 1020 1042 0000 8602 0375 7812 

 

Opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim wpłacamy na konto:

 

 40 1020 1042 0000 8202 0375 8224