Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2019-07-20

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 401158
  • Do końca roku: 164 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


Grupa Jeżyki

LUTY 2019r.

I tydzień:Odkrywamy świat muzyki.

II tydzień:Jak powstają obrazy i rzeźby?.”

III tydzień:Idziemy do teatru.”

IV tydzień:Jesteśmy artystami.”

 

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

rozwijanie motoryki małej

kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności

inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych

wdrażanie do stosowania chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i prób pisania

aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych

 

Obszar emocjonalny

wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu

wdrażanie do wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

kształtowanie umiejętności przekształcania emocji negatywnych w pozytywne

przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami

 

Obszar społeczny

budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

respektowanie zasad panujących w grupie

wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników i nauczycieli/dorosłych

nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

ćwiczenie obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych

kształtowanie poczucia własnej wartości, określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań

 

Obszar poznawczy

nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków

poznanie różnych form tańca, poznanie różnych rodzajów muzyki

poznanie obrazu graficznego liczby „10”

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”

wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek

odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, wyjaśnianie ich znaczenia i przesłania

wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw

określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej

wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód

odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce

wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach)

budzenie zainteresowania czytelnictwem

rozwijanie umiejętności odczytywania krótkich wyrazów i prostych zdań utworzonych z poznanych liter

przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej)

wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia