Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2019-07-20

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 401179
 • Do końca roku: 164 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!


Grupa Wiewiórki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

Marzec

 

Tematy kompleksowe:

 1. W marcu jak w garncu

 2. Porządki w ogrodzie

 3. Witaj wiosno

 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku

 

 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę; kształtowanie nawyku sprzątania po sobie; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

 • Zapoznanie dzieci z etapami siania roślin; rozwijanie postawy proekologicznej

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody; kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1-6 (dodawanie na konkretach)

 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

 • Uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia; kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie

 • Wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza; kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzany; doskonalenie sprawności manualnej

 • Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między krajobrazami wsi i miast

 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

 • Budowlanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich; kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej