Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2019-07-20

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 401107
  • Do końca roku: 164 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


Konkurs na logo przedszkola

KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Publiczne Nr 2 ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola,

który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki.

Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej oraz dostępny jest na tablicach ogłoszeń każdej grupy.

 

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są drobne upominki,

a dla zwycięscy nagroda.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA LOGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

 

I. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) naszego przedszkola

2. Logo wykorzystywane będzie przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 19.01.2015 r. do 27.02.2015 r.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy rodzice oraz dzieci uczęszczające do przedszkola i żłobka.

2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Przedszkole Publicznego Nr 2.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

III. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt może być wykonany dowolną ręczną techniką plastyczną.

2. Logo konkursowe wykonujemy na formacie A4, forma płaska.

3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem,
  • może zawierać nazwę przedszkola (Magiczny Ogród)

4. Prace należy składać w estetycznej formie, w której uczestnik podaje na odwrocie pracy:

  • imię i nazwisko,
  • grupę przedszkolną bądź żłobkową.

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 27.02.2015 r. do nauczycieli pracujących w danej grupie.

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

V. Ocena prac konkursowych

1.Wszystkie prace konkursowe będą udostępnione w szklanej alei.

2.Każdy rodzic z dzieckiem będzie mógł oddać jeden głos na najładniejsze jego zdaniem logo przedszkola.

3. Głosy będziemy wrzucać do urny z odpowiednim numerem pracy.

4. Głosowanie na logo przedszkola będzie trwało od 02.03.2015r. do 13.03.2015r.

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa zliczy głosy i ogłosi zwycięzcę konkursu.

2. Planowana data ogłoszenia wyników to 17.03.2015 r.

3. Wyniki konkursu udostępnione będą na stronie internetowej oraz w holu przedszkola.